chất mài mòn và các sản phẩm dưỡng bề mặt

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
15MIC 3M461X SC TC DISC

15MIC 3M461X SC TC DISC

3M

LAPPING FILM SIL CARBIDE 15U 5"

Trong kho: 144.675

$0.69120

61500292596

61500292596

3M

LT GRIND & BLEND DISC 7" A CRS

Trong kho: 10.963

$10.03320

61500293503

61500293503

3M

EXL-XP DEBURR WHEEL 8" 9S FIN

Trong kho: 1.567

$89.30000

61500121316

61500121316

3M

CLEAN & FINISH SHEET 9X11" A MED

Trong kho: 17.285

$8.09940

61500057429

61500057429

3M

EXL UNITIZED WHEEL 1-1/2" 2S FIN

Trong kho: 25.806

$4.65000

61500168523

61500168523

3M

UNITIZED WHEEL EXL 1/2X1" 6A MED

Trong kho: 37.803

$3.17433

61500122322

61500122322

3M

UNITIZED WHEEL CUT&POLISH 7A CRS

Trong kho: 2.153

$60.37250

61500157898

61500157898

3M

UNITIZED WHEEL SST 8" 5A FIN3

Trong kho: 700

$157.00500

61500290806

61500290806

3M

FINISHING FLAP BRUSH 5A VFN

Trong kho: 42

$2602.71000

61500052370

61500052370

3M

DISC ALUMINUM OXIDE COARSE 3"

Trong kho: 42.517

$2.58720

61500295235

61500295235

3M

RADIAL BRISTLE DISC 1X1/8" 400

Trong kho: 93.384

$1.17793

61500083268

61500083268

3M

UNITIZED WHEEL EXL 1/2" 2S FIN

Trong kho: 53.873

$2.04183

61500039435

61500039435

3M

SURFACE BELT 3X72" A VFN

Trong kho: 2.474

$48.48800

61500126687

61500126687

3M

EXL DEBURRING WHEEL 6" 8S FIN

Trong kho: 1.630

$85.86000

61500189008

61500189008

3M

ABRASIVE SHEET FLX 8X20' 1=1ROLL

Trong kho: 2.281

$56.98000

61500020245

61500020245

3M

UNITIZED WHEEL SST 1" 7S FIN

Trong kho: 19.501

$6.66620

61500292638

61500292638

3M

LT GRIND & BLEND DISC 5" A CRS

Trong kho: 17.902

$7.82000

61500125390

61500125390

3M

SE SURFACE CONDITION DISC TR 4"

Trong kho: 29.979

$4.00270

61500121076

61500121076

3M

SURFACE DISC 5"XNH S SFN

Trong kho: 25.263

$4.75000

61500166337

61500166337

3M

TSM HIGH STRENGTH DISC 2" A FIN

Trong kho: 105.107

$1.04655

Top